Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Świdwinie
Herb Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Świdwinie

Czwartek 20.09.2018

zaawansowane

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  1/12/2016

DYREKTORA  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W ŚWIDWINIE

z dnia 5 grudnia 2015r.

W sprawie:  powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia 
                      i inwentaryzacji rocznej na dzień  31 grudnia 2016r.

 

§ 1.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie powołuje Zespoły Spisowe do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 31 grudnia 2016r. w następującym składzie;

Do inwentaryzacji środków objętych ewidencją  ilościowo-wartościową znajdujących się poza terenem szkoły;

Zespół spisowy

Przewodnicząca – Iwona Łuczków

Członek          - Marek Braczyk

Członek          - Krzysztof Olszewski

Członek          - Anna Błońska

Do inwentaryzacji środków objętych ewidencją  ilościowo – wartościową znajdujących się na terenie szkoły;

I zespół spisowy

Przewodnicząca – Renata Tomal

Członek          - Ludmiła Skowron

Członek          - Robert Chaiński

Członek          - Anna Błońska

II zespół spisowy

Przewodnicząca – Iwona Łuczków

Członek          - Ludmiła Skowron

Członek          - Robert Chaiński

Członek          - Renata Tomal

III zespół spisowy

Przewodnicząca – Iwona Łuczków

Członek          - Ludmiła Skowron

Członek          - Robert Chaiński

Członek          - Anna Błońska

IV zespół spisowy

Przewodnicząca – Ireneusz Michałek

Członek          - Ludmiła Skowron

Członek          - Robert Chaiński

Członek          - Iwona Łuczków

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Inwentaryzacji  druków  ścisłego  zarachowania,  gotówki   znajdującej  się w   kasie  szkoły  oraz  znaczków   pocztowych dokona komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora  Szkoły nr 1/09/2016 z dnia 01.09.2016r.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  2/12/2016

 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŚWIDWINIE

z dnia 5 grudnia 2016r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku

na dzień 31 grudnia 2016r.

 

Na podstawie art. 4 ust. 4, art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. ( Dz. U. z 2002r. Nr 76. poz. 694 z późn. zm.)

 

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE

 

§ 1.

 1. Inwentaryzację przeprowadza się na dzień 31 grudnia 2016r.
 2. Inwentaryzację składników majątku przeprowadza komisja inwentaryzacyjna przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
 3. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona drogą spisu z natury, weryfikacji – porównania ksiąg z dokumentami.
 4. Przeprowadzenie   inwentaryzacji,   zgodnie  z  ustawą  o  rachunkowości 
  z   dnia  29 września 1994r. ( Dz. U. z 2002r. Nr 76. poz. 694 z późn. zm.) ma na celu ustalenie rzeczywistego stanu środków trwałych  i obrotowych.

 

§ 2.

 1. Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dokonuje kierownik jednostki.
 2. W   skład   Komisji   Inwentaryzacyjnej    wchodzą    co    najmniej   cztery    osoby, przewodniczący i członkowie.
 3. Główny Księgowy jest odpowiedzialny za:
  • przeszkolenie Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji,
  • rozliczenie inwentaryzacji
 4. Zobowiązuję pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie  ksiąg inwentarzowych do dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych.

 

§ 3.

 1. Dział księgowości jest odpowiedzialny za przygotowanie arkuszy spisowych.
 2. Arkusze spisu z natury powinny zawierać:

              - nazwę jednostki,

              - datę spisu,

              - numer kolejny arkusza spisowego,

- dokładne określenie spisywanego składnika majątkowego oraz      jego  numer  inwentarzowy,

              - jednostkę miary,

              - ilość stwierdzona podczas spisu z natury,

              - cenę jednostkowa spisywanego składnika,

- wartość wynikającą z przemnożenia ilości przez cenę jednostkową,

              - imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej,

             - imiona i nazwiska oraz podpisy członków zespołów spisowych
                 wraz   z podpisem osoby wyceniającej.

 

 1. Główny Księgowy jest zobowiązany wydać arkusze spisowe przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej w dniu rozpoczęcia inwentaryzacji.
 2. Wydawane arkusze spisowe w ilości 70szt. zapisane są na nośniku elektronicznym SP.2/INWR-2016.
 3. Spis z natury dokonywany jest przy użyciu komputera przenośnego SP.2/KL-01/26/14.

 

§ 4.

 1. Dane wprowadzane są na arkusze spisowe drogą elektroniczną (laptop) podczas przeprowadzania spisu.
 2. Po zakończeniu spisu w poszczególnym pomieszczeniu wszystkie zapisane arkusze są drukowane i podpisywane przez zespoły spisowe.

 

§ 5.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji przed kierownikiem jednostki.

 

                                                                  § 6.

Komisja Inwentaryzacyjna zobowiązana jest przekazać kompletną dokumentację inwentaryzacyjną do księgowości w terminie pięciu dniu po zakończeniu spisu.

 

§ 7.

Termin    rozpoczęcia    inwentaryzacji ustalam  na  dzień 28 grudnia 2016r., zaś termin zakończenia na dzień 31 grudnia 2016r. według stanu środków objętych:

- ewidencją ilościowo – wartościową przedmiotów znajdujących się poza terenem szkoły,

- ewidencją ilościowo – wartościową przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły,

- środków trwałych,

- programów komputerowych,

- środków pieniężnych w kasie szkoły,

- druków ścisłego zarachowania,

- znaczków pocztowych,

- sprzętu na placu zabaw

na dzień 31 grudnia 2016r.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Renata Tomal
(2017-02-27 18:02:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Tomal
(2017-02-27 19:27:36)
 
 
ilość odwiedzin: 8987

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X